WYSZUKAJ SYNONIMY

Wpisz szukane wyrażenie lub jego początek (przynajmniej trzy znaki)

Synonimy dla słowa auto :

bryka, wóz, fura, gablota, samochód, automobil

Możliwe odmiany słowa auto

aucie - rzeczownik, lp., miejscownik, rodzaj nijaki
aut - rzeczownik, lm., dopełniacz, rodzaj nijaki
autach - rzeczownik, lm., miejscownik, rodzaj nijaki
autami - rzeczownik, lm., narzędnik, rodzaj nijaki
autem - rzeczownik, lp., narzędnik, rodzaj nijaki
auto - rzeczownik, lp., mianownik , biernik , wołacz , rodzaj nijaki
autom - rzeczownik, lm., celownik, rodzaj nijaki
autu - rzeczownik, lp., celownik , miejscownik , rodzaj nijaki
auta - rzeczownik, lm., mianownik , biernik , wołacz , rodzaj nijaki

Inne wyrażenia ze słowem auto

wyrażenie synonimy
1 autobus autokar
2 autobus szynowy szynobus
3 autobusik samochodzik
4 autobusowe autokarowe
5 autochton rdzenny mieszkaniec, tubylec, tuziemiec, tutejszy, krajowiec
6 autochtoniczny rodzimy, regionalny, osiadły, rdzenny, tubylczy, tutejszy, lokalny, autochtoński, miejscowy
7 autochtoński autochtoniczny
8 autodafe stos, spalenie
9 autodestrukcja samozagłada, samozniszczenie
10 autodrom tor samochodowy
11 autodydakta samouk
12 autodydaktyka samonauczanie
13 autoerotyzm masturbacja, onanizm, samogwałt, walenie konia, ipsacja
14 autograf własnoręczny podpis
15 autokar autobus
16 autokarowe autobusowe
17 autokontrola spokój, samokontrola, zimna krew, cierpliwość, równowaga, opanowanie, nerwy, stoickość, stoicyzm, zrównoważenie, angielska flegma, dyscyplina wewnętrzna, nerwy jak postronki
18 autokracja samodzierżawie, samowładztwo, jedynowładztwo
19 autokrata samodzierżca, samowładca, autokrator
20 autokrator samodzierżca, samowładca, autokrata
21 autokratyczny samowładczy, samowładny, absolutny
22 autokrytyka samoocena, introspekcja, samokrytyka, autorefleksja
23 automat narzędzie, urządzenie, ustrojstwo, przyrząd, instrument, aparat, agregat, robot, mechanizm, rozpylacz, Golem, peem, pepesza, półautomat, sten
24 automatycznie nieświadomie, nieuchronnie
25 automatyczny nieświadomy, bezwiedny, bezwolny, mechaniczny, bezobsługowy, bezrefleksyjny, samoczynny, samosterujący, zautomatyzowany, zmechanizowany
26 automatyzm szablon
27 automobil bryka, wóz, fura, gablota, samochód, auto
28 automobilowy samochodowy
29 automoto motoryzacyjne
30 automotywację samomotywacja
31 autonomia samodzielność, swoboda, wolność, niezależność
32 autonomicznie samodzielnie, swobodnie, niezależnie, samoistnie, samorządnie, suwerennie, udzielnie, niezawiśle
33 autonomiczny wolny, swobodny, odrębny, osobny, oddzielny, samodzielny, samoistny, niezależny, niepodległy, samofinansujący się, usamodzielniony
34 autonomię niezależność
35 autopsja sekcja zwłok, własna obserwacja
36 autor skryba, inicjator, pisarz, promotor, twórca, inspirator, architekt, animator, duch, motor, ojciec, literat, kreator, pomysłodawca, projektodawca, sprawca, wnioskodawca, założyciel
37 autor adaptacji adaptator
38 autor bezimienny anonim
39 autor przekładu tłumacz tekstów

Lista naszych sponsorów. Wspierając Ich wspierasz nas.