WYSZUKAJ SYNONIMY

Wpisz szukane wyrażenie lub jego początek (przynajmniej trzy znaki)

Synonimy dla słowa auto :

automobil, bryka, fura, gablota, samochód, wóz

Możliwe odmiany słowa auto

aucie - rzeczownik, lp., miejscownik, rodzaj nijaki
aut - rzeczownik, lm., dopełniacz, rodzaj nijaki
autach - rzeczownik, lm., miejscownik, rodzaj nijaki
autami - rzeczownik, lm., narzędnik, rodzaj nijaki
autem - rzeczownik, lp., narzędnik, rodzaj nijaki
auto - rzeczownik, lp., mianownik , biernik , wołacz , rodzaj nijaki
autom - rzeczownik, lm., celownik, rodzaj nijaki
autu - rzeczownik, lp., celownik , miejscownik , rodzaj nijaki
auta - rzeczownik, lm., mianownik , biernik , wołacz , rodzaj nijaki

Inne wyrażenia ze słowem auto

wyrażenie synonimy
1 autobus autokar
2 autobus szynowy szynobus
3 autobusik samochodzik
4 autobusowe autokarowe
5 autochton krajowiec, rdzenny mieszkaniec, tubylec, tuziemiec, tutejszy
6 autochtoniczny autochtoński, miejscowy, osiadły, rdzenny, rodzimy, tubylczy, tutejszy, regionalny, lokalny
7 autochtoński autochtoniczny
8 autodafe stos, spalenie
9 autodestrukcja samozagłada, samozniszczenie
10 autodrom tor samochodowy
11 autodydakta samouk
12 autodydaktyka samonauczanie
13 autoerotyzm ipsacja, masturbacja, onanizm, samogwałt, walenie konia
14 autograf własnoręczny podpis
15 autokar autobus
16 autokarowe autobusowe
17 autokontrola nerwy jak postronki, zrównoważenie, dyscyplina wewnętrzna, angielska flegma, nerwy, samokontrola, opanowanie, spokój, stoickość, stoicyzm, zimna krew, cierpliwość, równowaga
18 autokracja jedynowładztwo, samodzierżawie, samowładztwo
19 autokrata autokrator, samodzierżca, samowładca
20 autokrator autokrata, samowładca, samodzierżca
21 autokratyczny absolutny, samowładny, samowładczy
22 autokrytyka autorefleksja, introspekcja, samokrytyka, samoocena
23 automat robot, instrument, pepesza, Golem, mechanizm, narzędzie, półautomat, aparat, rozpylacz, sten, urządzenie, ustrojstwo, przyrząd, peem, agregat
24 automatycznie nieświadomie, nieuchronnie
25 automatyczny bezobsługowy, bezrefleksyjny, samoczynny, bezwiedny, bezwolny, mechaniczny, nieświadomy, samosterujący, zautomatyzowany, zmechanizowany
26 automatyzm szablon
27 automobil auto, samochód, wóz, gablota, fura, bryka
28 automobilowy samochodowy
29 automoto motoryzacyjne
30 automotywację samomotywacja
31 autonomia niezależność, samodzielność, swoboda, wolność
32 autonomicznie niezawiśle, suwerennie, niezależnie, samodzielnie, samorządnie, swobodnie, udzielnie, samoistnie
33 autonomiczny niezależny, oddzielny, odrębny, osobny, samodzielny, samoistny, niepodległy, samofinansujący się, swobodny, usamodzielniony, wolny
34 autonomię niezależność
35 autopsja sekcja zwłok, własna obserwacja
36 autor literat, pisarz, skryba, ojciec, pomysłodawca, animator, architekt, duch, inicjator, inspirator, kreator, promotor, sprawca, wnioskodawca, założyciel, projektodawca, motor, twórca
37 autor adaptacji adaptator
38 autor bezimienny anonim
39 autor przekładu tłumacz tekstów

Lista naszych sponsorów. Wspierając Ich wspierasz nas.